Visuele Training

Hoe wordt er getraind

Wanneer na het visueel onderzoek blijkt dat visuele training aangewezen is, wordt met de (ouders van de) cliënt een trainingsschema besproken. Op regelmatige basis worden bij de optometrist visuele oefeningen uitgevoerd. Een trainingssessie duurt ongeveer 30 minuten. Het aantal begeleide trainingssessies is afhankelijk van de visuele problematiek en daarom moeilijk te definiëren. Een minimum van 10 door de optometrist begeleide sessies kan echter meestal worden vooropgesteld. Meestal wordt eenmaal per week bij de optometrist getraind. De inhoud van de training is steeds aangepast aan leeftijd en visuele problematiek.

Een deel van de visuele oefeningen worden thuis dagelijks herhaald, dit is erg belangrijk. Door consequent thuis te oefenen worden de beste vorderingen gemaakt. Dit duurt meestal een 10-tal minuten. Aan de ouders wordt dan ook gevraagd hun kind te motiveren bij thuistraining. De nodige materialen voor thuistraining worden steeds in bruikleen meegegeven.

Doel en werking van visuele training

Visuele training wordt gegeven om het “zienproces” te verbeteren en optimaliseren. Door middel van specifieke trainingsprocedures kan het volgende bereikt worden :

  • Herstel van het vertrouwen in wat men ziet.
  • Beter leren begrijpen van wat men ziet.
  • Zoveel mogelijk visuele informatie verzamelen met zo min mogelijk energie in een minimum aan tijd.
  • Betere integratie van de visuele functie in het totaal functioneren.

Dit wordt bereikt door:

  • Het verbeteren van visueel-technische functies, zoals oogbewegingspatronen, scherpstelling en oogsamenwerking.
  • Het begeleiden van het kind in zijn visuele ontwikkeling door hem stapsgewijs naar een hoger visueel niveau te brengen.
  • Het wijzigen van onjuiste visuele gedragspatronen
  • Het herstellen van verstoorde visuele functies.